Đối tác

Quan hệ đối tác được cho là thành công khi cả hai bên cùng có lợi và cùng đạt được những mục tiêu chung.

Các đối tác khác

Ngày đăng: 09-08-2013